onsdag 31 mars 2010

Dagarna dom går och går

Barn och tidsuppfattning är ett eget kapitel i boken om människan och tidsuppfattning. Vi försöker alla då och då konkretisera tid för barn, det är inte helt lätt. Till hjälp har vi den vuxna världens benämningar, sekund, stund, timme, dag, vecka, osv. Bland det första barnen kanske lär sig är nu. Det är där barnet befinner sig i nuet. Allt ska ske, NU!

Här är en visa om namnen på veckodagarna. Är man ute kan du bestämma vilka barn som är den aktuella dagen. Dessa kan springa och gömma sig när sången når fram till "va, *dagen försvann". Och efter att visan har ropat på dagen får baren återvända så att man kan sjunga sista versen tillsammans.

Dagarna dom går och går,efter varandra
Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag
Dagarna dom går och går, efter varandra
Va? Onsdan försvann

[half spoken]
Onsda, onsda kom tillbaks
annars fattas det en dag
[loud spoken]
onsda, onsda kom tillbaks

Tack ska du ha!


tisdag 30 mars 2010

Om det börjar regna

Då jag är en varmförespråkare av sk utomhuspedagogik tar jag gitarren med mig ut. Det är ofta av flera skäl man väljer att ha sångsamling med barn. Är man ute kan det vara ett bra tillfälle att värma upp de som fryser. Vid regniga dagar blir barns händer ofta fort kalla, barnet stannar upp med sin lek och fryser därmed ännu mer.

Denna visa värmer då:

Om det börjar regna ska man klappa händerna
klappa, klappa händer, det är väldigt bra

[spoken]
Varför ska man göra så?
Slutar det att regna då?

Det vet inte jag, men händerna mår bra.
Klappa, klappa händer det är väldigt bra
klappa, klappa händer så händerna mår bra.

Om det börjar åska ska man stampa fötterna...

Om det börjar blixtra ska man knäppa fingrarna

torsdag 4 mars 2010

Conny kamel

Tidigt lär sig barn att räkna. "Matematiken finns överallt, det gäller bara att se den". Denna visa lär vi oss att räkna ner från fem till noll, samt att har du inga pucklar - är du ingen kamel. Sätt fram handen tydligt när du säger siffran och visa med fingrarna hur många.

Conny kamel har - fem pucklar, - fem pucklar, - fem pucklar
Conny kamel har - fem pucklar, - spring Conny, spring
spring, spring, spring

Conny kamel har - fyra pucklar, - fyra pucklar, - fyra pucklar
Conny kamel har - fyra pucklar, - spring Conny, spring
spring, spring, spring

Conny kamel har - tre pucklar, - tre pucklar, - tre pucklar
Conny kamel har - tre pucklar, - spring Conny, spring
spring, spring, spring

Conny kamel har - två pucklar, - två pucklar, - två pucklar
Conny kamel har - två pucklar, - spring Conny, spring
spring, spring, spring

Conny kamel har - en pucklar, - en pucklar, - en pucklar
Conny kamel har - en pucklar, - spring Conny, spring
spring, spring, spring

Conny kamel har - inga pucklar, - inga pucklar, - inga pucklar
Conny kamel har - inga pucklar, - för Conny kamel är en häst!


tisdag 2 mars 2010

Jag leker träd

Vardagsgruppen har skrivit många enkla men trevliga visor. Nu förtiden förknippas de flesta av deras visor med Kråkan och mamma Mu. Första versen sträcker du ut armarna och simulerar ett träd. I andra versen formar du stora ögon med händerna och sätter de runt dina ordinarie ögon.

Jag leker träd, jag leker träd
jag leker ihåligt träd
Jag leker träd, jag leker träd
det bor en uggla i det

Aoao, Aoao, aoao o o o
Aoao, Aoao, aoao o o o

ooooooo o o o o o
ooooooo o o o o o
ho ho