onsdag 17 februari 2010

Uppe på vinden

Denna lilla visa roar alltid någon. Ett mått av samspel mellan sångledaren och gruppen krävs, men det brukar aldrig vara något problem för en man kommer till tredje versen. Då börjar alltid barnen fnissa...

Uppe på vinden där spökena bor
tjocka feta spökena bor, tjocka feta spökena bor
Ja, uppe på vinden där spökena bor
tjocka feta spökena bor, tjocka feta spökena bor
Och så buar ja - bu, bu
och så buar ni - bu, bu
och så buar vi alla - bu, bu...bu, bu

Nere i källarn där råttorna bor
tjocka feta råttorna bor, tjocka feta råttorna bor
Ja, nere i källarn där råttorna bor
tjocka feta råttorna bor, tjocka feta råttorna bor
Och så piper ja - pip, pip
och så piper ni - pip, pip
och så piper vi alla - pip, pip...pip, pip

Inne i magen där pruttarna bor
tjocka feta pruttarna bor, tjocka feta pruttarna bor
Ja, inne i magen där pruttarna bor
tjocka feta pruttarna bor, tjocka feta pruttarna bor
Och så pruttar jag - prutt, prutt
och så pruttar ni - prutt, prutt
och så pruttar vi alla - prutt, prutt...prutt, prutt

söndag 14 februari 2010

Räven, råttan och grisen

Det finns inte så många vintervisor. Denna sång har inget vintertema, men is är av stor vikt för sångens sensmoral.

För det var räven å råttan å grisen
som skulle gå över isen
då kom där fram en gammal man
med stav i hand och jaga dom i land

lördag 13 februari 2010

Det satt två katter på ett tak

Att djur förekommer i barnvisor är vanligt. Vissa djur är mer populära än andra. Katten är omskriven.

Det satt två katter på ett tak, kille ville vipp bom bom
Dom klia sig där fram och bak, kille ville vipp bom bom
Så sa den ena, du min vän! Kille ville kille ville vipp bom bom
Ska vi ta och hoppa ner igen, kille ville vipp bom bom

Och när de ner till marken kom, kille ville vipp bom bom
Så sa de, du det gör vi om, kille ville vipp bom bom
Så hoppade de upp och ner, kille ville kille ville vipp bom bom
Tills ingen av de orka mer, kille ville vipp bom bom (kille ville vipp bom bom)


onsdag 10 februari 2010

Ajka sa lajka

Ajka sa Lajka

Som förälder kan man ofta gissa vilken barnvisa barnet går och trallar på, i alla fall så länge det är en visa med ord. Det finns några sånger som är av "munvrickarkaraktär" som föräldrar sällan känner igen. Och då är det svårt att sjunga med. Visan under finns i lite olika versioner. Jag har någon gång sett en nedskriven text, men jag vet tyvärr inte vem som skrivit den. Någon som vet kan lämna en kommentar om det.


Ajka sa lajka, larilari lajka, orr o kock och bara bluff och båg
Umföri skumföri järamarahito, ajabaj och kitt och katalog
Ackekacke lack o sillistjärt och gummisula, skviddeviddevitt bom, bom
Hulahulahula uti dickedackedula, uti lurifax och bombom bom

Uppdaterat:
Tack vare en av er läsare vet jag nu att Lennart Clerwall är upphovsmannen till sången och den kom ut på skiva 1990.

Ajka sa Lajka , lari lari vajka orre kock e bara bluff och båg.
Umferi skumferi jeri mara hito arabara kito katalog.
Acke kackerlacka sill och stjärt och gummisula lila skvirre vitt bom bom.
hula hula hula uti dicke dacke dula uti lurifaxi bom bom bom!